تلاش برای پاسداری از میراث نصف جهان

پایگاه آگاهی رسانی ائتلاف حامیان میراث اصفهان

اخبار مترو اصفهان و اثرات آن بر میراث فرهنگی ایران زمین -13

 

گفتگوی اختصاصی

با جناب آقای دکتر دادخواه پیرامون عبور مترو ازچهارباغ اصفهان

در اینجا بخوانید

    پيام شما ()