تلاش برای پاسداری از میراث نصف جهان

پایگاه آگاهی رسانی ائتلاف حامیان میراث اصفهان

شاید جواب مترو اصفهان در نقطه ابهام آن باشد

 عدم اطلاع دقیق اعضای شورای شهر اصفهان از هزینه های انجام شده برای مترو اصفهان یکی از نقاط جالب توجه و در عین حال مبهم پروژه قطار شهری اصفهان می باشد. در صحبتهای اعضای شورای شهر ارقامی نظیر 600 میلیارد تا 1000 میلیارد تومان مطرح می شود .

برخی از نمایندگان شورای شهر اصفهان اذعان دارند که مسائل مربوط به مترو توسط شهردار و رئیس شورای شهر و یکی دو نفر از اعضای دیگر جهت دهی می شود و مطالب بصورت علنی مطرح نمی شود.

شاید جواب مترو اصفهان در نقطه ابهام آن باشد.

    پيام شما ()