تلاش برای پاسداری از میراث نصف جهان

پایگاه آگاهی رسانی ائتلاف حامیان میراث اصفهان

اطلاعیه

اعتراض به عبور مترو از محور تاریخی اصفهان یک درخواست مردمی و در جهت حفظ مصالح فرهنگی و تاریخی کشور ایران است و اعتراض کنندگان خواهان اجرای مصوبه شورای عالی ترافیک و همچنین اجرای دستور بازپرس شعبه 5 دادگستری اصفهان هستند.

بدینوسیله اعلام می شود هرگونه سوء استفاده از این حرکت مردمی و تحریف واقعیات موجود توسط خبرنگارانی با عناوین دروغین در رسانه وابسته به گروهکهای تروریستی خارج از کشور مورد تائید نیست .

    پيام شما ()