تلاش برای پاسداری از میراث نصف جهان

پایگاه آگاهی رسانی ائتلاف حامیان میراث اصفهان

اخبار مترو اصفهان و اثرات آن بر میراث فرهنگی ایران زمین

 

 

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه علم و صنعت:

اقدام عاجلی باید برای متوقف شدن کار مترو صورت گیرد

در اینجا بخوانید

 

یک کارشناس میراث فرهنگی:

عبور مترو از چهارباغ وضعیت بافت تاریخی اصفهان را برهم می‌ریزد

بعدها می‌گویند میلیارد‌ها تومان خرج شده است و آن را نمی‌توان برگرداند!

در اینجا بخوانید

 

    پيام شما ()