بیانیه دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی برای نجات میراث فرهنگی اصفهان

 

 

 

چهار باغ عباسی و سی وسه پل از ماندگارترین آثار تاریخی اصفهان و ایران هستند که نقش تاثیرگذاری بر شکل گیری هویت فرهنگی کشورمان داشته اند . متاسفانه این روزها اخبار دردناک و غیر قابل باوری از عبور تونل مترو از زیر خیابان چهارباغ عباسی شنیده می شود و همه اینها در حالیست که طبق مصوبات شورای عالی ترافیک کشور و بر اساس نظرات کارشناسان دستور مبنی بر دور کردن مترو از خیابان چهار باغ عباسی و سی وسه پل صادر گردیده است.
بی شک عبور مترو از محور چهارباغ علاوه بر خسارات جبران ناپذیر برای میراث فرهنگی و تاریخی اصفهان ، به سبب ایجاد تغییرات گسترده جمعیتی و تغییر بافت شهری سبب بر هم خوردن پایداری اکولوژیکی منطقه خواهد شد .
ما دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی در کنار دیگر هموطنانمان و شهروندان اصفهانی ضمن مخالفت جدی با عبور مترو از محور چهارباغ خواستار پایبندی مسئولان پروژه قطار شهری اصفهان به نظرات کارشناسان و حفاظت و حراست از میراث چندین هزار ساله کشور عزیزمان هستیم.

منبع: خبرنامه مالزی

http://klnews.blogfa.com/post-603.aspx

/ 0 نظر / 45 بازدید