طومار 50 متری دانشجویان دانشگاه اصفهان برای مخالفت با گذر مترو از بافت تاریخی

 

 

دانشجویان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، با انتشار و امضای طوماری خواستار توقف گذر مترو از بافت تاریخی اصفهان شدند. در طومار 50 متری که به امضای گروهی از دانشجویان رسید، خطاب به مسئولان شورای شهر و مجریان پروژه مترو آمده است: با توجه به جایگاه شهر اصفهان، بی گمان مترو یکی از نیازهای این کلان شهر است؛ اما نظر به مخالفت های متعدد کارشناسان میراث فرهنگی، هیات منتخب استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، دو مصوبه شورای عالی ترافیک کشور و دستور صریح قاضی مبنی بر توقف عملیات مترو در خیابان چهارباغ عباسی، تاکید داریم که مسئولان شورای شهر ، شهرداری اصفهان و مجریان طرح مترو باید ضمن عذر خواهی از مردم فرهنگ دوست اصفهان و پاسخ گویی شفاف به افکار عمومی، هرچه سریع تر نسبت به توقف احداث مترو در خیابان چهارباغ عباسی و بافت تاریخی شهر اصفهان و استفاده از مسیر جایگزین اقدام نمایند.

ایران نامه

/ 0 نظر / 31 بازدید