اعتراض نسبت به عبور مترو از بافت تاریخی اصفهان

 

برای اعتراض نسبت به عبور مترو از بافت تاریخی اصفهان که منجر به نابودی بخش وسیعی از میراث فرهنگی ، طبیعی و هنری اصفهان می شوداینجارا کلیک کنید

/ 0 نظر / 18 بازدید