وی بیان کرد: در نگاهی به آمار اقدامات عمدی و غیرعمدی که به تخریب آثار تاریخی کشور منجر شده‌اند، درمی‌یابیم که حجم انبوهی از این آثار، در معرض تخریب مستمرند. با جمع‌بندی اقدامات پیشگیرانه و دعاوی مطرح‌شده علیه متخلفان و متجاوزان به مواریث فرهنگی می‌توان دریافت که اگرچه سازمان میراث فرهنگی در مقابله با عناصر مخرب تا حدی قابل قبول عمل کرده است، ولی بررسی نتایج اقدامات نشان می‌دهد که در پایان کار، متجاوزان به آثار به اهداف مورد نظر خود رسیده و آن آثار را تخریب کرده و سازمان را در مقابل عمل انجام‌شده قرار داده‌اند.
او با تأکید دوباره بر انجام اقدامات مناسب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پیشگیری از وقوع جرایم متجاوزانه، درباره‌ی دست نیافتن به توفیق مطلوب در توقف این نوع جرایم، توضیح داد: روشن است که این توفیق در حفاظت از آثار، زمانی حاصل می‌شود که بسترهای مناسب هم‌کاری، هم‌فکری، اعتماد و توافق برای انجام بهینه‌ی امور فراهم شده باشد.
استاد درس حفاظت از آثار باستانی دانشگاه تهران اقدامات عمرانی را مانند سد‌سازی، احداث جاده‌ها و ایجاد مسیرهای ارتباطی درون شهرها، خطرهایی دانست که بیش از همه، مواریث فرهنگی غیرمنقول را تهدید می‌کنند.
وی هم‌چنین کارهایی را که با هدف مطلوب‌سازی بافت قدیم شهرها در دست اجرا هستند، عموما با تخریب آثار تاریخی توأم ارزیابی و بیان کرد: انجام کارها در شهرها ممکن است، چنان چهره‌ی بافت‌های کهن را درهم بریزد که ارتباطات فضایی درون بافت را غیرقابل فهم کند.
این مدرس دانشگاه تهران گفت: این امر به اندازه‌ای حساس است که اقدام مطالعه‌نشده‌ی متصدیان امر در تغییر کاربری حتا یک عنصر کوچک از معماری و فضاهای شهری، مانند موتوری مخرب می‌تواند عمل و به‌تدریج سایر بخش‌های بافت را نیز تخریب کند.
کریمیان اقدامات سودجویانه، تمرکز جمعیت و رفت‌وآمدهای غیرضروری و تغییر کاربری یک اثر را از دیگر عوامل وارد ‌شدن آسیب به بافت و بناهای تاریخی دانست و افزود: به‌نظر من، عبور‌ مترو از بافت کهن یک شهر مانند به کار گماردن موتوری تخریبی است که به‌تدریج لطمه‌های جبران‌ناپذیری را بر بافت تاریخی ارزشمندی مانند اصفهان وارد می‌کند.
رییس پیشین مؤسسه‌ی باستان‌شناسی دانشگاه تهران با تأکید بر تعداد اندک آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی ایران در مقایسه با کشورهای کوچکی مانند سریلانکا، گفت: اگر ضوابط حفاظتی را درباره‌ی آثار ثبت‌شده‌ی ایران رعایت نکنیم، اعتبار جهانی خود را در حفاظت از مواریث فرهنگی زیرسوال برده‌ایم و در ثبت سایر آثار در فهرست میراث جهانی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: من و هرکس دیگری که در جریان مقابله‌ی اداری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با عبور مترو اصفهان از چهارباغ عباسی قرار دارد، نمی‌تواند باور کند که حفر تونل در مقیاسی که گزارش شده است، انجام شده باشد.
کریمیان اظهار داشت: اگر سازمان میراث فرهنگی بر نظر خود مبنی بر مخرب بودن حفر تونل در این محدوده اصرار دارد، باید به‌سرعت نسبت به طرح شکایت از عاملان و توقف عملیات اجرایی اقدام کند. بدیهی است، دستگاه نظارتی نیز در این مقطع وظایفی دارد که مصلحت است، به‌موقع انجام شوند، زیرا استمرار روند کنونی بحران‌آفرین خواهد بود.
وی تأکید بر این‌که مقابله‌ی سازمان میراث فرهنگی با اقدامات تخریبی به قاطعیت در این زمینه و موارد مشابه نیازمند است، بیان کرد: پس از توقف عملیات، بخش حفرشده را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از توفیق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پیشگیری از روند تخریب آثار، حفظ و به موزه‌ی حفاظت از آثار ملی تبدیل کرد. این تونل به‌عنوان سند توافق ملی در حفظ آثار تاریخی پس از استحکام‌بخشی لازم می‌تواند نگهداری شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: باید توجه داشت که روند تخریب آثار یا اقدامات مخربانه هم‌زمان در بافت کهن شهری شیراز، یزد، کاشان، کرمان، سنندج، قم و حتا تهران در شرف انجام است. بنابراین قاطعیت یا کوتاهی سازمان میراث فرهنگی در برخورد با معضلی مانند مترو اصفهان، اثرهای منفی یا مثبتی بر روند تخریب آثار در شهرهای یادشده می‌تواند داشته باشد.


******************


لینک خبر:


/ 1 نظر / 31 بازدید