/ 1 نظر / 22 بازدید

این آقای مهندس بسیار بسیار شریف و تحصیلکرده در اکابر که این افاضات را از خود پراکنده فرمودند بفرمایند این وضع نکبت باری که برای شهر بلانسبت تاریخی اصفهان ایجاد فرموده اند ، خواست و تقاضای کدام قشر از اقشار این ملت است که حالا تصمیم بگیرند مترو میخواهند یا چهارباغ یا درخت ؟؟؟؟؟؟؟؟ پروژه (البته اگر مستحق نام پروژه باشد) مترو اصفهان مانند خوره به جان مردم و شهر افتاده و یک جای سالم در بدن این شهر زخم خورده باقی نگذاشته . اگر همه جای دنیا مثل ما مترو میسازند و همه جای دنیا اینقدر بیشرمانه به شعور و درک مردمان خودشان توهین میکنند و اگر آنها هم مثل ما زیبایی و سرسبزی و طراوت و لطافت شهرهایشان را فدای یک پروژه نمای مادام العمر خانه خراب کن مثل متروی اصفهان میکنند ، به ایشان حقیقتا باید دست مریزاد گفت که در این زمینه مقام نخست را در جهان کسب نموده و نام اصفهان را با دهکوره های قندهار در یک ردیف قرار داده اند . جناب حضرت والا : این منت را از سر ما کم کنید و ما را با همان درختان سبزمان تنها بگذارید و بساط معرکه خود را در جایی دیگر پهن کنید ( در جواب مطلبی از قول یک مقام مسؤل نمای مترو اصفهان )