اخبار مترو اصفهان و اثرات آن بر میراث فرهنگی ایران زمین

 

شورای عالی ترافیک مصوب کرد:

فاصله گرفتن قطارشهری اصفهان ازچهارباغ

در اینجا بخوانید

 

بار دیگر طرح شایعه‌ی عبور مترو از چهارباغ اصفهان

چرا سازمان میراث فرهنگی توانایی پایان دادن به شایعه‌ها را ندارد؟

در اینجا بخوانید

/ 0 نظر / 20 بازدید