اخبار مترو اصفهان و اثرات آن بر میراث فرهنگی ایران زمین

 

 

اعتراض دوستداران میراث فرهنگی به شورای شهر اصفهان

 محمد علی دادخواه، وکیل هزار و پانصد تن از معترضان عبور مترو:

تصمیم شورای شهر مغایر با قانون، علیه نظر کارشناسان  و باعث خسارت به میراث فرهنگی ایران است

در اینجا بخوانید

 

/ 0 نظر / 22 بازدید