# تجمع

چهار‌باغ عباسی یا شمس‌آبادی؟/ مطالب ویژه روزنامه کارگزاران

شورای‌عالی ترافیک (مستقر در وزارت کشور) در سال 79 مطالعات متروی اصفهان و عبور از مسیر خیابان چهارباغ عباسی در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

گردهم آیی اعتراضی مردم فرهنگدوست اصفهان نسبت به عبور مترو از چهارباغ عباسی

در اعتراض به عبور مترو از زیر محور تاریخی چهارباغ عباسی ، صبح امروز شنبه 20 مهرماه ، گروه پرشوری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

مترو از زیر خیابان چهار باغ عباسی و کنار مدرسه چهار باغ عبور کرده است

این گفته آقای معین نماینده شورای اسلامی شهر اصفهان بود. امروز بعد از تجمع تعدادی از شهروندان اصفهانی مقابل دبیر خانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید