# تخریب_میراث_فرهنگی

تاریخچه مسیر مترو وشکل گیری فاجعه ای دیگر در اصفهان

بعد از ان شرکتهای مهندسی مشاورمختلف از جمله (ولوو) سوئدی ،(کاموگایی لری) ژاپنی (سوفوتو) فرانسوی ،ppk) )استرالیایی و (سیسترا) فرانسوی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید

شهردار اصفهان در آستانه استیضاح شورای شهر

راهکارهای برنامه‌های عمران شهریدکتر شیران به راهکار‌های برنامه‌های عمران شهری پرداخت و ادامه داد: شیوه نگرش مدیریت شهری باید عوض ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

چهار‌باغ عباسی یا شمس‌آبادی؟/ مطالب ویژه روزنامه کارگزاران

شورای‌عالی ترافیک (مستقر در وزارت کشور) در سال 79 مطالعات متروی اصفهان و عبور از مسیر خیابان چهارباغ عباسی در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 50 بازدید